Osobni Put do Dobre Kontrole

Svi koji žele ići  nek nas  nas kontaktiraju.

Vrijeme događaja 17.5.2019


O događaju:

Tanja Dragun, osoba s dijabetesom, doktorandica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Tanji Dragun je u devetoj godini života dijagnosticiran dijabetes tip 1. Danas ima 30 godina, završila je studij medicine i trenutno radi kao asistentica na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje pohađa poslijediplomski doktorski studij. Nakon niza godina nezadovoljavajuće regulacije, opsežnog pretraživanja literature i iskušavanja raznih pristupa, naposljetku je uspjela postići izvrsnu kontrolu – HbA1c 4.9 – 5.1% s minimalnim hipoglikemijama. Tanja je u jedinstvenoj poziciji – medicinske je i znanstvene struke, s dugogodišnjim iskustvom života s dijabetesom, te željom za istraživanjem.

Predavanje je namijenjeno prvenstveno osobama s dijabetesom koje se svakodnevno bore s hipo i hiperglikemijama, izazovima prehrane i tjelesne aktivnosti te teže boljoj regulaciji šećera i mirnijem životu. Predavačica će predstaviti osobni put do dobre kontrole, način života s kroničnom bolesti te izložiti svoje iskušane metode kako postići normalne šećere


Vezane Teme