Edukacija u OŠ Prelog

Edukacija u OŠ Prelog

19. listopada 2021. u  OŠ Prelog održana edukacija o šećernoj bolesti tip 1.

Pravo na zdravlje jedno je od temeljnih prava djeteta. Ostvarivanje tog prava mora biti omogućeno i tijekom boravka djeteta u školi.

Diana Uvodić – Đurić dr. med. specijalist školske medicine upoznala je nastavnike sa osnovama šećerne bolesti i skrenula pozornost na hipoglikemiju i hiperglikemiju te kako postupiti u tim situacijama ako se ukaže potreba.  Suzana Mutvar ispred Udruge Međimurski slatkiši upoznala je nastavnike sa pravilnikom za škole koje pohađaju djeca oboljela od šećerne bolesti. Cilj edukacije bio je stvaranje uvjeta kako bi i učenik sa šećernom bolešću aktivno i potpuno ravnopravno sudjelovao u odgojno-obrazovnom procesu kao i ostala, zdrava djeca. 

Ovaj protokol definira sigurnu školsku okolinu u slučaju učenika oboljelih od šećerne bolesti kako bi se:

Postupanje sukladno  protokolu trebalo bi:

Damir Kečkeš med.tehničar pokazao je i objasnio na koji način treba primijeniti Glukagon i zašto je bitno reagirati istog trena. Zahvaljujemo se OŠ Prelog što su poduzeli sve korake kako bi se djeca oboljela od šećerne bolesti osjećala sigurno u školi i van nje.
Ovo je primjer dobre prakse gdje se u suradnji roditelja, škole i liječnika školske medicine te Udruge kao moralne podrške postižu dobri rezultati i sigurno okruženje za oboljelo dijete.