Javni poziv za prijem u radni odnos GERONTODOMAĆICE

Zaželi pravu stvar 2

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=126039771

GERONTODOMAĆIN/ICA U SKLOPU PROJEKTA “ZAŽELI PRAVU STVAR 2”

Radno mjesto

Mjesto rada: ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 3


Vrsta zaposlenja:


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Bez naknade


Natječaj vrijedi od: 2.9.2022.


Natječaj vrijedi do: 9.9.2022.


Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


Posloprimac

Razina obrazovanja:


Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Zaželi pravu stvar 2“,
UP.02.1.1.16.0185 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16
Projekt: Zaželi pravu stvar 2, UP.02.1 .1.16.0185
 
Naziv i sjedište poslodavca Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec
Međimurski slatkiši, Vladimira Nazora 16, 40 000 Čakovec
Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom
položaju u sklopu projekta „Zaželi pravu stvar 2“
Broj traženih radnika: 3
Razina obrazovanja: Osobe bez završene osnovne škole, završene osnovne škole, odnosno najviše završene srednje škole
Vrsta zaposlenja: određeno (6 mjeseci)
Uvjeti radnog mjesta: terenski rad
Vozački ispit: poželjno B kategorija
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni)
Naknada za prijevoz : Bez naknade
Mjesto rada: Međimurska županija
Rezultati natječaja: oglasna ploča u uredu Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja
Čakovec Međimurski slatkiši
Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.
Napomena: Natječaj je otvoren od 02.09.2022. do 09.09.2022. godine. 
Napomene vezane za predavanje zamolbe:
Zamolbu sa dokumentacijom slati na email: medimurski.slatkisi@gmail.com ili poštom na adresu:
Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec Međimurski slatkiši
Mihovljan, Vladimira Nazora 16 ,40 000 Čakovec
 
Zamolba treba sadržavati:
● životopis
● uvjerenje o završenom obrazovanju
● potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih i Potvrdi o mirovinskom stažu
● preslika osobne iskaznice,
● potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjive skupine)

Ciljane skupine (uvjeti za prijam u radni odnos):
– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene
u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže
zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora a to su:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica; Osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje
relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski
registar osoba s invaliditetom; Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz
kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima; Žrtve obiteljskog nasilja –
uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava
obiteljskog nasilja; Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP; Žene koje su izašle iz
sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje
centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Liječene
ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama; Povratnice s
odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju; Pripadnice romske nacionalne manjine- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini; Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb
o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde
pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je
osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica
ciljane skupine beskućnica. Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje
ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine