Pružanje prve pomoći u sklopu projekta “Zaželi pravu stvar”

U sklopu projekta Udruge Međimurski slatkiši “Zaželi pravu stvar” UP.02.1.1.13.0045 koji je financiran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda 22.10.2020. održana je edukacija za 7 zaposlenih žena.

 Tema edukacije „Osnove prve pomoći“. Edukaciju je vodila Alenka Novak iz Crvenog križa.

Edukacija je namijenjena zaposlenim ženama u sklopu projekta „Zaželi pravu stvar” koje se često susreću sa mogućim opasnostima u kojima se trebaju snaći i pružiti prvu pomoć korisnicima koje svakodnevno obilaze.

 Kroz predavanje i praktične vježbe zaposlenice su se upoznale sa osnovnim postupcima pružanja prve pomoći. Cilj edukacije je bio da zaposlene žene dobiju osnovna znanja iz prve pomoći koja su nužna kako bi svojim korisnicima na terenu mogle pružiti adekvatnu prvu pomoć.
Zahvaljujemo Alenki Novak na odličnoj edukaciji i NK Sloboda Mihovljan što nam je ustupio vanjski prostor za održavanje edukacije.