Zašto Se Bosti Kad Možete Skenirati??

MOŽETE MJERITI BEZ LANCETA

Do 14 dana očitanja glukoze bez uboda u jagodicu prsta

ZAŠTO SE BOSTI KAD MOŽETE SKENIRATI??

NOVOSTI IZ HZZO-a

Poštovana/i,donosimo Vam novosti HZZO-a vezano uz propisivanje i dostavu ortopedskih i

PROPISIVANJE

HZZO je omogućio propisivanje ortopedskih i drugih pomagala serijskognačina proizvodnje elektroničkim putem kao E-potvrda (“E-doznaka”).

Što je novo?

• Uvodenje E-potvrde

• E- potvrdu (“E-doznaku”) za FreeStyle Libre sustav možete zatražiti telefonskim putem kod Vašeg liječnika obiteljske medicine

Što to znači za Vas?

• Jednostavno propisivanje pomagala prema modelu E-recepata

• Nema potrebe za fizičkim preuzimanjem potvrde za ortopedska i druga pomagala

Otkada je E-potvrda dostupna?

• Ova odluka je stupila na snagu 6. travnja 2020. godine

DOSTAVA

HZZO je dozvolio privremenu dostavu ortopedskih i drugih pomagala serijskog načina proizvodnje na kućnu adresu osiguranih osoba.

što je novo?

• Dodatna mogućnost da se pomagalo može isporučiti na kućnu adresu osigurane osobe

Što to znači za Vas?

. Ukoliko Vam je otežan dolazak do isporučitelja, FreeStyle Libre sustav Vam je moguce dostaviti na kućnu adresu uz prethodni dogovor s Ugovornim isporučiteljem kod kojeg ste i do sada preuzimali Vaše FreeStyle Libre senzore

• Distributer za Republiku Hrvatsku:

Bontech Research Co. d.o.o., Antuna Branka Šimića 48, 21000 Split

Do kada vrijedi ova odluka?

. Prema naputcima HZZO-a, ova odluka vrijedi dok su na snazi posebne mjere vezane uz prevenciju infekcije COVID-19, odnosno za sada do kraja svibnja 2020.

Izvori

1. https://www.hzzo.hr/e-potvrda-hzzo-omogucio-propisivanje-ortopedskih-pomagala-elektronskim-putem/

2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzben/2020_04_40_848.html

3. https://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2020/04/1sporuka-ortopedskih-l-drugih-pomagala-dodatne mogucnosti-Isporuke pdf


Novosti u HZZO-u za vrijeme COVID-19 pandemije
Novosti iz HZZO-a