Edukacijama i radionicama Međimurski slatkiši obilježili II. Hrvatski dan šećerne bolesti

Brinimo o svom zdravlju svakodnevno i budimo podrška jedni drugima!

Šećerna bolest predstavlja velik javnozdravstveni problem i globalnu epidemiju zbog sve većeg broja oboljelih. Dijabetes tip 1 karakteriziran kao autoimuna bolest, jedan je od najčešćih kroničnih bolesti djece i adolescenata.

SVE VIŠE OBOLJELE DJECE !

Šećernu bolest tipa 1 u svijetu ima više od 1,2 milijuna djece i adolescenata (0–19 godina), a od toga je 54% mlađe od 15 godina. Najveći broj djece i adolescenata sa šećernom bolešću tipa 1, njih ukupno 295 tisuća, živi u Europi. 

Koncept kvalitete života ovisne o zdravlju opisuje djetetovu percepciju zdravstvenog statusa i mjeri utjecaj kronične bolesti na tjelesno, socijalno i emocionalno funkcioniranje. Zdravstveni status je samo dio onog što ulazi u kategoriju kvalitete života, opisujući tjelesni i emocionalni aspekt. Oboljela djeca moraju se nositi sa složenim i zahtjevnim dnevnim režimom koji ponekad ima negativan utjecaj na kvalitetu života. Okolina ima važnu ulogu pomoći oboljelom djetetu da bude prihvaćen u zajednici bez obzira na bolest. Djeca se svakodnevno susreću sa mnogobrojnim izazovima: praćenje šećera, računanje ugljikohidrata i količina inzulina, ponekad su neraspoložena i teže se koncentriraju na nastavi…

EDUKACIJE I RADIONICE

Organizirali smo edukacije i radionice u školama i dječjim vrtićima kako bismo informirali djecu i odgojno – obrazovne djelatnike o dijabetesu. Bez obzira na različitost svako dijete ima pravo biti ravnopravan član zajednice i sudjelovati u svim aktivnostima bez obzira na različitost u bilo kojem obliku te kako im pomoći ukoliko se za to ukaže potreba.

U protekla tri tjedna educirali smo preko 500 djece, 50-tak nastavnika i odgajatelja u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Međimurske županije. Tokom svibnja odraditi ćemo preostale edukacije diljem Međimurske županije.

Izuzetno smo sretni da kao Udruga imamo veliku podršku u zajednici. Zahvaljujemo Međimurskoj županiji, Gradu Prelog, Murskom Središću, Čakovecu, Općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sv. Marti na Muri, Sv. Juraj na Bregu, Belica, Domašinec, Vratišinec, Dekanovec, Donji Kraljevec, Nedelišće, Štrigova, Podturen, Malo Subotica.  Podržali su naš rad i trud da zajedno unaprijedimo kvalitetu života oboljele djece i mladih na području Međimurske županije. Zahvaljujemo ravnateljima i odgojno – obrazovnim djelatnicima što su nas ugostili i što brinu o našim malim članovima.

Ovim projektom cilj nam je podići svjesnost o dijabetesu, toleranciji i prihvaćanju različitosti, socijalizacije oboljele djece. Senzibilizirati širu društvenu zajednicu o porastu učestalosti dijabetesa Tip 1 u djece i mladih.

Brinimo o svom zdravlju svakodnevno i budimo podrška jedni drugima!