Edukativni kamp za djecu i mlade u Crikvenici

Edukativni kamp za djecu i mlade u Crikvenici

Edukativni kamp

Hrvatski savez dijabetičkih udruga i ove godine je organizirao ljetni kamp za djecu i mlade sa šećernom bolešću od 24. lipnja do 1. srpnja 2023. u Crikvenici. Na kampu je sudjelovalo 22 djece u dobi od 9 do 16 godina.

Boravak u kampu organiziran je kao kombinacija odmora i edukacije, rekreacije, prijateljstva i zabave. Uživajući u aktivnom odmoru i upoznavajući druge s istim zdravstvenim problemom, djeca su kroz igru i druženje te različite kreativne radionice i edukacije naučili mnogo o svojoj bolesti, kako se s njome nositi i biti odgovorni i u situacijama kada roditelji nisu s njima.

Rezultati projekta:

Sigurno okruženje, interakcija sa vršnjacima koja će im podići samopouzdanje

Podizanje psihološke ravnoteže te kvalitetna regulacija bolesti

Podizanje socijalizacije  oboljelog djeteta te povećana uključenost i bolja kvaliteta života oboljele djece

Zahvaljujem Općini Kotoriba, Općini Donji Vidovec i Općini Donja Dubrava na podršci i što su u sklopu projekta “Malim koracima do inkluzije” osigurali financijska sredstva za odlazak jednog našeg člana Ivana Katalenića u Kamp.