Eukativni izlet u Logarsku dolinu

Edukacija, fizička aktivnost, bolja kontrola bolesti

Bijeg od ljetnih vrućina Međimurski slatkiši potražili u Slovenskim Alpama


Vesela ekipa 16.07.2923. u jutarnjim satima krenula je u susjednu Sloveniju. Prvi cilj bio je park cvijća Mozirski gaj. Uživali smo u čarima parka koji oslikava život u proteklim stoljećima. Uz ljepotu cvijeća vidjeli smo ostale etnografske objekte: seljačke kuće, spremište za žito, kovačnice, pčelinjake, mlin, kapelicu Sv.Valentina… Nakon šetnje prelijepim parkom krenuli smo dalje prema našem 2. odredištu Logorskoj dolini, jednoj od najljepših alpskih dolina u Sloveniji sa širokim ravnim dnom kojeg okružuje vijenac planinskih vrhova preko 2000 metara. Ujedno je poznata kao klimatsko lječilište zahvaljujući svom geografskom položaju i bujnim zelenilom koje ju okružuje.


Nakon slasnog ručka potražili smo osvježenje kod veličanstvenog Slapa Rinka visokog 90 metara. Jedan od najljepših, najpoznatijih i najposjećenijih slapova u Sloveniji. Na putu kroz Logarsku dolinu ponire, a danju izvire kao izvor Črne. 

Izlet je bio edukativnog karaktera gdje su uz članove Udruge sudjelovali i školski prijatelji najmlađih članova. Cilj izleta bio je educirati djecu i roditelje o zdravim stilovima života koji reduciraju stres, a važan su efekt zajedništva u obitelji. U opuštenoj atmosferi psihologinja je pomogla sudionicima kako reagirati u stresnim situacijama te ih naučila kako se zaštititi od narednih stresora te kako je svaka reakcija u stresnoj situaciji normalna i očekivana te kako ne postoji pravi način reagiranja u neizvjesnoj situaciji. Vanjski sudionici – djeca prijatelji naših „slatkiša“ mogli su vidjeti na koji način djeca s dijabetesom funkcioniraju u različitim situacijama van školskog okruženja.


Zahvaljujem svima koji su doprinijeli realizaciji izleta i podržali još jedan u nizu projekat Udruge: Grad Čakovec, Grad Prelog, Općina Nedelišće, Općina Domašinec, Općina Belica, Varaždinska županija i Općina Dekanovec.
Druženje sa vršnjacima, razmjena iskustava i fizička aktivnost glavni su akteri u još boljoj kontroli bolesti.