JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE Projekt „Zaželi pravu stvar III, SF.3.4.11.01.0163

Zaželi pravu stvar III, SF.3.4.11.01.0163

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Projekt „Zaželi pravu stvar III“, SF.3.4.11.01.0163

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Projektom „Zaželi pravu stvar III“, SF.3.4.11.01.0163 ostvarit će se cilj povećanja socijalne uključenosti te će se prevenirati institucionalizacija ranjivih skupina na području Međimurske županije osiguravanjem dugotrajne skrbi u svakodnevnom životu starijem osobama i osobama s invaliditetom.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

1. osobe starije od 65 godina

2. odrasle osobe s invaliditetom.

Za pripremu i plan provedbe projektnih aktivnosti te zbog propisanih uvjeta programa Zaželi potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja stoga  molimo sve zainteresirane osobe s područja Gradova: Čakovec, Prelog, Mursko Središće, te s područja Općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevac, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Pudturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj n a Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec da se prijave na ovaj Poziv ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi pravu stvar III“.

Za uključenje u projekt svi zainteresirani kandidati/budući korisnici projekta moraju ispunjavati slijedeće propisane uvjete:

  1. Osobe starije od 65 godina: 

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ osobe starije od 65 godina uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

• Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža i

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i

• Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (osigurava nositelj projekta).

Iznos Prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža dostupno na linku

https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313  („Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, redak „Prosječne starosne mirovine za 40 i više godina“ u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

  1. Odrasle osobe s invaliditetom:

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ Odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i

• Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i

• Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (osigurava nositelj projekta).

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave na medimurski.slatkisi@gmail.com  , + 385 99 231 0622 ili poštom na adresu: Udruga Međimurski slatkiši, Mihovljan, Vladimira Nazora 16, 40 000 Čakovec kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr/esfplus

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec – „Međimurski slatkiši“