14. Kongres Osoba sa Šećernom Bolešću Hrvatske

Udruga “Međimurski slatkiši sudjelovala je na 14.kongresu osoba sa šećernom bolešću Hrvatske koji se održavao u Tučepima u Bluesun hotelu Alga.Tema ovogodišnjeg kongresa bila je “Obitelj i dijabetes” čime se željelo ukazati na važnost uloge obitelji u skrbi i liječenju osoba sa šećernom bolešću.

Izvršni je odbor udruge “Međimurski slatkiši” kroz brojna predavanja eminentnih stručnjaka stjecao nova znanja i vještine u liječenju dijabetesa,razmijenio svoja iskustva s članovima drugih udruga,a ujedno i predstavio svoj projekt “Sportske igre mladih dijebetičara” podržan od strane udruga dijabetičara koje su pokazale ogroman interes da budu prisutne na spomenutom događaju.Motiviraniji,s novim znanjima i idejama “Međimurski slatkiši” kreću u nove izazove.